Kajian Kepuasan Pelanggan 2016


KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 2016

Unit Komunikasi Korporat (UKK) Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR) Malaysia sedang dalam usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu perkhidmatan yang diberikan. Soal selidik ini adalah untuk mendapatkan maklum balas pelanggan terhadap perkhidmatan yang kami berikan.

 
 • Borang ini mengandungi tiga (3) bahagian iaitu:
  • Bahagian A : Maklumat mengenai Pelanggan;
  • Bahagian B : Penilaian Perkhidmatan Pelanggan;
  • Bahagian C : Maklumat Am
 • Semua soalan hendaklah dijawab.
 • Maklumat yang diperolehi hanya akan digunakan untuk tujuan Kaji Selidik Keberkesanan dan penambahbaikan Program/Publisiti/Promosi serta Pengurusan Aduan Jabatan.
 • Sila pilih  jawapan yang bersesuaian dan terdapat soalan-soalan yang dibenarkan dijawab lebih daripada satu pilihan.
 • Sila isi borang kaji selidik ini bermula pada 24 Mac 2017 hingga 30 April 2017.
 • Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi Unit Komunikasi Korporat, JKJR Ibu Pejabat  atau berhubung dengan En. Mohd Zam Manaf (03-8323 8005) atau Puan Siti Rahmah Maimunah (03-8323 8006) atau secara e-mel di pro@jkjr.gov.my

A note on privacy
Kajian ini adalah tidak bernama.
Rekod jawapan kaji selidik tidak mengandungi apa-apa maklumat yang boleh mengenal pasti diri anda, melainkan jika soalan kaji selidik jelas menanyakannya. Jika anda menggunakan token untuk mencapai kaji selidik ini, sila pastikan token ini tidak disimpan bersama-sama dengan jawapan anda. Ia diuruskan dalam pangkalan data yang berasingan dan hanya akan dikemaskini untuk menunjukkan apa anda lakukan (atau tidak) dalam menyempurnakan kajian ini. Tidak ada cara yang hampir sama token pengenalan dengan maklumbalas kaji selidik.