PERSEPSI DAN PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM DAN KEMPEN KESELAMATAN JALAN RAYA


JKJR

Soal selidik ini dilaksanakan bagi mengenalpasti persepsi dan mengukur tahap kesedaran dan penilaian masyarakat terhadap keberkesanan program dan kempen keselamatan jalan raya yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR).  Dapatan soal selidik ini akan digunakan untuk meningkatkan mutu dan kualiti perkhidmatan JKJR. Kerjasama anda amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Borang ini mengandungi dua (2) bahagian iaitu:

  • Bahagian A : Maklumat Responden;
  • Bahagian B : Soal Selidik Persepsi Dan Penilaian Masyarakat Terhadap Program Dan Kempen Keselamatan Jalan Raya.

Semua soalan hendaklah dijawab. Maklumat yang diperolehi hanya akan digunakan untuk tujuan Kaji Selidik Keberkesanan dan penambahbaikan Program/Publisiti/Promosi serta Pengurusan Aduan Jabatan. Sila pilih  jawapan yang bersesuaian dan terdapat soalan-soalan yang dibenarkan dijawab lebih daripada satu pilihan. Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi Unit Komunikasi Korporat, JKJR Ibu Pejabat  atau berhubung dengan  Puan Nurlailatul Qamar Binti Zulkiffle (03-8323 8006) atau secara e-mel di pro@jkjr.gov.my

A note on privacy
Kajian ini adalah tidak bernama.
Rekod jawapan kaji selidik tidak mengandungi apa-apa maklumat yang boleh mengenal pasti diri anda, melainkan jika soalan kaji selidik jelas menanyakannya. Jika anda menggunakan token untuk mencapai kaji selidik ini, sila pastikan token ini tidak disimpan bersama-sama dengan jawapan anda. Ia diuruskan dalam pangkalan data yang berasingan dan hanya akan dikemaskini untuk menunjukkan apa anda lakukan (atau tidak) dalam menyempurnakan kajian ini. Tidak ada cara yang hampir sama token pengenalan dengan maklumbalas kaji selidik.