Sistem Permohonan Menganjurkan Acara Mencari Harta Karun

BORANG PERMOHONAN MENGANJURKAN ACARA MENCARI HARTA KARUN (TREASURE HUNT)

BAHAGIAN A


BAHAGIAN BBAHAGIAN CBAHAGIAN D


BAHAGIAN E

Pengakuan pemohon:
Saya faham bahawa permohonan ini adalah tertakluk kepada kebenaran dan kelulusan Y. B. Menteri Pengangkutan Malaysia sebagaimana peruntukan di bawah Seksyen 81 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan saya faham adalah menjadi satu kesalahan jika acara ini dijalankan tanpa kebenaran pihak berkuasa.